Kötelező törzstőke emelés 2017. márciusáig

A kötelező törzstőke emelés, kiket érint?  A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező Kft 2017 év márciusáig kaptak haladékot arra, hogy megfeleljenek az új Polgári Törvénykönyv előírásainak. Az előírások közül e cégek számára a legjelentősebb a törzstőke 3 milliós minimuma, ez azt jelenti, hogy az ilyen Kft-k legkésőbb 2017. március 15. napjáig kötelesek működésüket az új Ptk-hoz igazítani, ideértve a kötelező törzstőke minimumot is.

Csomag ajánlat

Kötelező törzstőke emelés módjaiA kötelező Kft. törzstőke emelésében és Kft. társasági szerződésének - alapítói okiratának -  módosításában is egyaránt segítséget nyújtunk ügyfeleink részére. A törzstőke emelés lehetséges módjai az alábbiak szerint alakulhatnak:

1. Tőke emelés eredménytartalék vagy tőketartalék terhére

  • Van rá lehetőség, ha a társaság rendelkezik ilyen forrásokkal. Szükséges hozzá mérlegigazolás. Valamint a magánszemély tagnak szja fizetési kötelezettsége keletkezik az üzletrész átruházásakor vagy a tőke leszállításakor.

2. Tőke emelés a tagok pénzbeli hozzájárulásával

  • A legegyszerűbb tőke emelési mód. Ebben az esetben a tagok rendelkezésre bocsájtják a szükséges pénzösszeget. Ez történhet a társaság jelenlegi tagjai által vagy akár új tagok belépésével is.

3. Tőke emelés a tagok nem pénzbeli hozzájárulásával, azaz apporttal*

  • Forgalomképes ingó vagyontárggyal lehetséges. Az apport lehet például ingatlan, személygépjármű, műszaki berendezés is. Az ingó vagyon vagy vagyontárgy rendelkezésre bocsájtásával történik meg a tőkeemelés. Az apport piaci értékének meghatározásához könyvvizsgálóra van szükség.

4. Tőke emelés az osztalék elengedésével

  • A 2014-es törvény óta még illetékfizetési kötelezettség sem keletkezik az osztalék elengedését követően. Az elengedett osztalék megnöveli az eredménytartalékot, amely ezáltal a jegyzett tőke emelésére felhasználható.

5. Tőke emelés tagi kölcsön elengedésével

  • Ebben az esetben azonban a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az illetéket az elengedéskor kell megfizetni az adóhatóság részére, melynek mértéke 18%. A tagi kölcsön elengedését 30 naptári napon belül kell bejelenteni a NAV-nak a vagyonszerzést rögzítő iratok benyújtásával.

6. Tőke emelés tagi kölcsön apportálásával

  • Számviteli szempontból nincs akadálya. A követelés átruházása nem ingyenesen történik meg, mert cserébe az apportot biztosító tag társasági jogokat szerez, mint például a szavazati jog vagy az osztalékjog.

Csomag ajánlat

Kötelező törzstőke emelés szabályaiA törzstőke felemeléséhez szükség van:

1.) Társasági Szerződés módosítására, 2.) a taggyűlés összehívására és 3.) a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítésére.

A Kft. törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával (pl.: ingó vagyonból), valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére (pl. tagi kölcsönből). Azonban az ügyvezetőnek a  megbízott ügyvéddel és könyvelővel minden esetben meg kell vizsgálnia a cég számviteli helyzetét, hiszen csak akkor emelhető így fel a törzstőke, ha a beszámoló mérlege vagy a társaság közbenső mérlege alapján a törzstőke emelés fedezete biztosított.Ezt a mérleget a bejegyzési kérelemhez is mellékelni kell.

A tőkeemelésről egy taggyűlésen lehet dönteni, a határozatnak tartalmaznia kell:

1.)a felemelt törzstőkét, és 2.) az egyes tagok törzsbetéteinek a nagyságát, továbbá 3.) a törzstőke felemeléséhez szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatot.

Csomag ajánlat

Kötelező törzstőke emelés és cégmódosítás illeték költségeiTőkeemelés + bármely más módosítás
(pl. székhelyváltozás, lakcímváltozás, telephely felvétel)  18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)

Tőkeemelés + adásvétel  18.000 Ft (15.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)

Tőkeemelés + olyan adásvétel, ahol több személy veszi meg a céget és azok közül az egyik minősített többségű részesedést (75 % feletti) szerez  53.000 Ft (50.000 illeték + 3.000 közzétételi díj)

Csomag ajánlat

Törzstőke emelés elmaradása milyen következményekkel jár?A Cégbíróság már elkezdte büntetni azokat a cégeket, amelyek nem felelnek meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak. Súlyos összegű bírságokra (akár milliós értékű) és legvégső esetben pedig cégtörlésre is számíthatnak azok a céget amelyek nem végezték el a kötelező törzstőke emelést. Kényszertörlés esetén súlyos veszteségek érhetik.  Ha még a Cégbíróság nem alkalmazott szankciókat a fel nem emelt törzstőke miatt, akkor ne is kockáztasson, végezze el a kötelező cégmódosítást minél előbb. A kényszertörléssel nemcsak a cégét és az abba beleölt időt, pénzt és energiát veszítheti el. Ha a kényszertörlési eljárás során nem tudja kifizetni hitelezőit akkor el is tilthatják a tevékenység gyakorlásától, tehát más társaságnál nem tölthet be vezetői tisztséget, nem rendelkezhet többségi befolyással, valamint nem lehet korlátlanul felelős tagja más társaságnak.  A Logosz irodáiban szakértő segítséget talál kedvező árakon. Segítünk a kötelező cégmódosítás során, sőt egyéb cégügyek intézését is ránk bízhatja. Választható cégmódosítás, cég adásvétel, székhelyszolgáltatás, bélyegzőkészítés és könyvelés esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére.  Országosan 19 irodában várjuk ügyfeleinket, 12 budapesti és 7 vidéki nagyvárosi helyszínen.